กิจกรรม 1 โครงการ 1 ความดี ห้อง ม.1/4

โครงการ “๑/๔รวมใจให้น้องผู้ขาดแคลน” (ตามโครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

วันที่  ๑๙  พฤศิจกายน  พ.ศ.๒๕๕๓

ณ  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์) ต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

MY PICTURES

This slideshow requires JavaScript.

อบรมการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสาขาคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

เรื่อง การวัดและประเมินผลทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2553

ณ โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

This slideshow requires JavaScript.

เยี่ยมบ้านนักเรียน

   

This slideshow requires JavaScript.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!